Przykłady zaawansowanych technik wróżbiarskich

Wyższy półtorakwadrat koresponduje z masą Byka w dekanacie Ryb zodiaku Skorpiona, a zatem wiąże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  się również z ósmym domem oraz z Plutonem. Generalnie, ten aspekt wyraża się w mniej bezpośredni sposób niż niższy półtorakwadrat. Drobne konflikty z innymi są mniej widoczne na pierwszy rzut oka. Ponieważ jest to aspekt ubywającego półcyklu, sugeruje głębszą świadomość siebie w relacji z innymi. W tej fazie powinniśmy opanować sztukę używania przenikliwości umysłu oraz głębokiego zrozumienia do wzmacniania sojuszy z innymi, nie zaś do tego, by manipulować otoczeniem z nieczystych pobudek. Wpływ Skorpiona ma nas nauczyć, jak respektować prawa innych, zamiast narzucać im swoje subiektywne wartości. Zakłócenia spowodowane są zwykle wewnętrznym przymusem zmieniania innych, by zaczęli się zachowywać tak, jak – naszym zdaniem – powinni. Stosując subtelne gry sił, często spotykamy się z niespodziewanym oporem ze strony otoczenia, co prowadzi do powstania wzajemnych antagonizmów oraz niechęci. Z kolei gdy inni próbują zmieniać wzorce naszego zachowania, uważamy, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  nas prześladują oraz pragną zdominować. Wynikające stąd nieporozumienia prowadzą do chwilowego lub  rzadko wykazuje inicjatywę; z reguły liczy na to, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  inni będą ją motywować do działania. Chcąc uniknąć konfliktów w związkach zgadza się na kompromisy na cudzych warunkach, choć takie postępowanie rzadko prowadzi do osiągnięcia równowagi. Opozycja ma nas nauczyć, jak rozsądnie dzielić się sobą z innymi na sprawiedliwych, zrównoważonych zasadach. Ciągłe poddawanie się woli innych oraz ustępowanie wobec wyzwań tylko z tego powodu, by nie dopuścić do powstawania napięć, nie jest dla nas korzystne. W niektórych przypadkach  opozycjach z udziałem pierwszodomowego Marsa, to my musimy się nauczyć integrować z innymi oraz podtrzymywać kontakty, zamiast wprowadzać antagonizmy albo odsuwać się podkreślając własną odrębność.